Bradley Manning (englyn)

 

Clod i’r caeth, cael hyd i’r cudd, goleuo
Goliath a’i gelwydd;
aberth ydi’r gohebydd,
un o rai sy ddim yn rhydd.

[translation]

Praise to the captive, finding the hidden,
lighting up Goliath’s lie;
the reporter is a sacrifice,
one of those who isn’t free.

Les Barker

Leave a Reply